Vzdelávanie

Vzdelávanie, zlepšovanie schopností a zručností zamestnancov predstavuje jednu z najvýznamnejších oblastí pre rozvoj a efektívny rast podniku. Kvalita a znalosti zamestnancov dávajú spoločnostiam možnosť byť konkurencieschopnými a tým aj dostiahnuť väčší profit a stabilitu na trhu.

Poskytujeme vzdelávanie s pridanou hodnotou, ktoré Vám umožní fungovať efektívnejšie, stabilnejšie s vyšším profitom.

Kurzy zabezpečujeme vždy šité na mieru pre danú inštitúciu tak, aby sme zabezpečili prínos nových poznatkov pre dané odvetvie alebo oblasť podnikania.

Poskytujeme kurzy v oblastiach
• VSM = mapovanie toku hodnôt
• A3 reports a stanovenie cieľov
• PULL SYSTEM = ťahové systémy a optimalizácia logistiky
• KANBAN a signálne hranice
• WCM, OPEX, CI, LSS = techniky, postupy, nástroje na dosiahnutie zlepšenia  procesov a KPI`s spoločnosti
• BOTTLENECK MANAGEMENT = riešenie úzkych miest v procesoch
• 4Ms, TPM, 5S = stabilita procesov a rozvoj
• INVENTORIES = výpočet a optimalizácia skladov
• SALES LEVEL PULL SYSTEM optimalizácia externých zákazníkov
• GEMBA WALK = sledovanie strát a neefektivita činností
• PROJEKTOVÉ A PROCESNÉ RIADENIE
• PRODUKTIVITA A INOVÁCIE
• ERGONÓMIA A USPORIADANIA PRACOVISKA
• SOFT SKILLS = trénovanie mäkkých zručností

Naše vzdelávanie je postavené na odbornosti, skúsenostiach a profesionalite. Školenia úspešne prepájame s novými poznatkami a technológiami, ktoré môžu zefektívniť vaše úsilie stať sa lepšími v podnikaní.