Optimalizácia

Každá spoločnosť podniká za účelom dosiahnutia zisku a ten zabezpečí tak, že vykonáva predaj svojich produktov a služieb s čo najnižšími vstupmi.

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné riešenia za pomoci inovácií a optimalizácií priamo u Vás v spoločnosti.

• Optimalizácia skladov a zásob
• Optimalizácia priamej a nepriamej pracovnej sily
• Materiálové úspory
• Logistické toky
• Výrobné a procesné nastavenia
• Odstraňovanie strát
• Kvalita a bezpečnosť
• Inovácie a investície

Priebeh a realizácia

Optimalizácia a zlepšenie Vášho podnikania prebieha v dvoch fázach.

V prvej fáze našej spolupráce zrealizujeme vstupné hodnotenie s manažmentom firmy za účelom stanovenia možných úspor a potenciálov na dosiahnutie kľúčových ukazovateľov firmy.

V druhej fáze si nastavíme oblasti, v ktorých bude prebiehať implementácia a realizácia možných úspor. Tieto oblasti budú podrobne analyzované a optimalizované.

Ponúkame nové prístupy k riešeniu problémov a týmto umožňujeme uspokojiť potreby  spoločnosti.