Analýzy

Poskytujeme vypracovanie analýz v oblasti

• Produkcia
• Logistika
• Ergonómia
• Procesné riadenie
• Financie a návratnosť investícií ROI
• Vhodnosť zavedenia zariadenia a technológie
• Analýza vstupov
• Analýza tohu hodnôt VSM
• Potenciál spoločnosti a trend rastu spoločnosti
• Materiálové savingy
• Kvalita a bezpečnosť
• Špecifická analýza podľa oblasti riešenia projektu

Vypracovávame hodnotenia a analýzy na základe požiadaviek a potrebných štandardov.V prípade, že sa jedná o špeciálnu požiadavku, neváhajte nás kontaktovať.

Rýchly konakt: