Kontaktné informácie


Zobraziť Karaka Partners s. r. o. na väčšej mape

Karaka Partners, s. r. o.
Žltá 16F
851 07 Bratislava
  • Mobil: 0903 401 798
  • E-mail: karaka@karakapartners.sk

IČO: 45961565 DIČ: 2023153121 IČ DPH: SK2023153121

Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IBAN kód: SK47 1111 0000 0012 5758 0017
SWIFT kód: UNCRSKBX

Kontaktný formulár