Riešenia

Pre našich klientov ponúkame komplexné riešenie od návrhu až po dodávku tovaru a služby. Náš slogan je: „IBA MÚDRY ŚETRÍ ČAS".

Optimalizácia

Každá spoločnosť podniká za účelom dosiahnutia zisku a ten zabezpečí tak, že vykonáva predaj svojich produktov a služieb s čo najnižšími vstupmi.

Vzdelávanie

Vzdelávanie, zlepšovanie schopností a zručností zamestnancov predstavuje jednu z najvýznamnejších oblastí pre rozvoj a efektívny rast podniku.

Analýzy

Poskytujeme vypracovanie analýz v oblasti: • Produkcia • Logistika • Ergonómia • Procesné riadenie • Financie a návratnosť investícií ROI • Analýza vstupov